Aktualności - Kępno

III Festyn Zimowy w Klinach

29.12.2010
0 0 0 0
Kępno


Ochotnicza Straż Pożarna w Świbie wspólnie z Radą Sołecką w Klinach realizuje projekt pt.  „My się zimy nie boimy, my się zimą bawimy”  złożony do Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi dla którego Organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs pt. „Góralskie kolędy śpiewać każdy może, góral  lepiej, ceper gorzej” skierowany do dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kępno  oraz konkurs  „Swe tradycje dobrze znasz, poznaj górskie też nasz kraj” , którego adresatkami są Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Kępno.
Ponadto w ramach projektu odbędzie się festyn zimowy, podczas, którego zapewnionych zostanie wiele atrakcji, i dla małych i dla dużych. W trakcie trwania festynu zorganizowany zostanie kulig,  ognisko, pokaz sztucznych ogni, dla uczestników festynu, panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotują gorącą grochówkę i  herbatę. W trakcie trwania festynu nastąpi rozstrzygnięcie konkursów. Na zakończenie festynu zorganizowana zostanie zabawa taneczna w Domu Ludowym w Klinach.
Projekt realizowany będzie na terenie miejscowości Kliny.  Więcej informacji u sołtysa wsi p. Macieja Bacińskiego  pod nr telefonu 508024226.


Źródło: www.um.kepno.pl