Aktualności - Kępno

Nabór wniosków na Projekty Miejskie

05.01.2011
0 0 0 0
Kępno


OGŁOSZENIE
 
 
W związku z trwającym w ramach inicjatywy JESSICA naborem wniosków na Projekty Miejskie informujemy, iż Gmina Kępno rozważa wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Przedmiotem finansowania w ramach inicjatywy JESSICA mogą być tylko inwestycje miejskie na obszarach zdegradowanych, ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji. Projekty finansowane są za pomocą preferencyjnych pożyczek udzielanych do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Więcej informacji o zasadach udzielania pożyczek można uzyskać na stronie www.bgk.com.
Wszyscy inwestorzy zainteresowani ujęciem własnych przedsięwzięć w Lokalnym Programie Rewitalizacji mogą składać pisemne wstępne wnioski, w terminie do dnia 15 stycznia 2011 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63- 600 Kępno.
Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: http:// www.um.kepno.pl lub jest do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
 
   Burmistrz Miasta i Gminy Kępno


Źródło: www.um.kepno.pl