Aktualności - Powiat kępiński

Przekaz 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie Kępna  Na terenie Gminy Kępno na pomoc podatników czekają następujące organizacje pożytku publicznego:   STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁE...

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)     Zwołuję na dzień 29 grudnia 2010 roku IV Zwycza...

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Aniela Kempa będzie przyjmowała interesantów od dnia 3 stycznia 2011 r. w poniedziałki w godz. 12.00 - 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1.

20.12.2010

ELENI KOLĘDUJE W KĘPNIE

Kępno

W poniedziałek, 27 grudnia 2010 roku o godzinie 19:30 w Kościele p.w. św. Marcina w Kępnie rozpocznie się Koncert Kolęd w wykonaniu ELENI, zorganizowany przez Kępiński Ośrodek Kultury. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Lista Radnych kadencja 2010 – 2014         l.p Nazwisko i Imię Funkcja w radzie ...

20.12.2010

Moskiewska rewia na lodzie

Kępno

Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza na Moskiewską Rewię na Lodzie "Moscow Circus on Ice"

20.12.2010

Integracja - rewelacja

Kępno

Od września do grudnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie wraz ze Szkołą Podstawową w Hanulinie, Gimnazjum w Krążkowych i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną prowadził projekt „Integracja - Rewelacja”, którego celem było rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i otoczenia szkoły, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, w tym kształtowanie odpowiedzialności i szacunku w klasach integracyjnych.

W czwartek, 16 grudnia 2010 r. w sali sesyjnej kępińskiego magistratu Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Aniela Kempa wręczyła nagrody laureatom konkursów promujących projekt pt. „Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie”.

20.12.2010

Nowa strona BIP

Kępno

Z dniem 20.12.2012 oddajemy do państwa użytku nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Adres nowej strony : http://bip.kepno.pl

17.12.2010

ŚLUBOWANIE BURMISTRZA

Kępno

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2011r. (i tu dołączyć załączniki  i tu wrzucić plik ogłoszenie, oświadczenie, rozporządzenie MPiPS, wzór oferty, wór sprawozdania

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Zwołuję na dzień 17 grudnia 2010 roku III Zwyczajną Sesj...

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)     Zwołuję na dzień 17 grudnia 2010 roku   II...

W drugiej turze wyborów, która odbyła się 5 grudnia 2010 r., zwyciężyła i Burmistrzem Miast i Gminy Kępno została Aniela Kempa.  

W dniu 3 grudnia 2010 r. w kępińskim Klubie Nauczyciela odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie oraz Gimnazjum w Krążkowach. Impreza jest organizowana corocznie przez członków Klubów „Ośmiu Wspaniałych” działających przy Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Kępnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 7 do 20 grudnia 2010 r.do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)   Zwołuję na dzień 13 grudnia 2010 roku II Zwyczajną Ses...

Gmina Kępno pozyskała ponad 400 000 zł ze środków unijnych na realizację projektu „Szkoła możliwości”. Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Kępno jako zajęcia dodatkowe z uczniami zdolnymi i uczniami wymagającymi wsparcia. 

W dniach 4 – 5 grudnia 2010 roku w Kępnie odbędzie się V Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt.