Aktualności - Powiat kępiński

Gmina Kępno otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępno”, uzyskując tym samym dofinansowanie w wysokości 2 502 204,17 zł na realizację przewidzianych w ramach projektu inwestycji.

W dniu 29 listopada 2010 roku odbyła się I Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kępnie - VI Kadencji (lata 2010 – 2014).

01.12.2010

Program JESSICA

Kępno

W związku z trwającym w ramach inicjatywy JESSICA naborem wniosków na Projekty Miejskie informujemy, iż Gmina Kępno rozważa wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Gmina Kępno rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno”, na realizację którego pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 1093663,79 zł, stanowiącą 65 % wartości całego zadania.

01.12.2010

CZEPCE, KAFTANIKI I JUPKI…

Kępno

W miniony piątek, 26 listopada 2010 roku w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego otwarta została wystawa „Ludowy strój kobiecy Południowej Wielkopolski”. Ekspozycję oglądać można do końca stycznia 2011 roku.

01.12.2010

BIBLIOTEKA: LUBIĘ TO!

Kępno

W poniedziałek 22 listopada 2010 r. w warszawskiej Fabryce Trzciny rozpoczął się kongres „Biblioteka: lubię to!”. Uczestniczyło w nim ponad 500 osób z całego kraju, a wśród nich Magdalena Wieczorek z Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Organizatorem kongresu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa, która prowadzi ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek. Organizatorom zależało, aby kongres stał się miejscem spotkania bibliotekarzy z małych miejscowości.

W dniu 29 listopada 2010 roku o godzinie 9:00 odbył się uroczysty odbiór robót związanych z realizacją projektu pn. „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w Gminie Kępno”.

W czwartek, 25 listopada 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej projektu pt. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Priorytet III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.1 „Realizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Schematu 1 „Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami”.

     Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym   Zwołuję na dzień 29 listopada 2010 r.   I Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie   VI ...

Kępno, dnia 24 listopada 2010 roku     OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno     *** Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku...

Nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie cyklicznie organizują zajęcia, które dają dzieciom możliwość poznania różnych zawodów. W ostatnim czasie przedszkolaki gościły u siebie policjanta i leśnika.

5 grudnia 2010 r. dojdzie do drugiej tury wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

Prezes Spółki „Inwestor - Kępno” Mariusz Tomczyk został poinformowany, że w dniu 26 listopada 2010 roku w Poznaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dojdzie do podpisania umowy dotacji przyznającej Spółce ponad 50 mln zł na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.

W dniu 17 listopada 2010 roku w Kępnie, w siedzibie Spółki „Wodociągi Kępińskie” doszło do podpisania umowy pomiędzy Spółką „Wodociągi Kępińskie” a Przedsiębiorstwem Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z Oleśnicy, na podstawie której wykonana zostanie kanalizacja sanitarna we wsi Świba. Wartość robót to kwota 5,8 mln zł, a termin zakończenia zadania to 30 listopada 2011 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Kępnie przy ul.Polnej 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów  przeznaczonych na prowadzenie trzech ogródków gastronomicznych  

17 listopada 2010 r. w Saloniku „Między Wierszami” Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VII edycji konkursu „Moje wspomnienia z wakacji”.

W dniu 17 listopada 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus oraz Skarbnik Gminy Jaroslaw Ciesielski w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisali umowy na realizację dwóch projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.

18.11.2010

TANECZNA KĘPIŃSKA JESIEŃ

Kępno

W niedzielę, 14 listopada 2010 r. w kępińskiej hali widowisko-sportowej odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno „Barwy Jesieni 2010″.

W ramach realizacji projektu informatycznego pn.: „Wdrożenie nowoczesnych usług i systemów elektronicznych E-Kępno, E-Obywatel” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Informatyzacji, Gmina Kępno przystępuje do realizacji zadań związanych z uruchomieniem punktów bezpłatnego dostępu do Interenetu, tzw. HOTSPOTÓW oraz instalacją  kiosków internetowych.